om meg hjem facebookpage bli venn videoer

For hva er vel jeg verdt?

Jeg er ikke født enda. Det er ikke sikkert jeg blir det heller. Jeg er helt frisk, men får jeg leve? 

 


 

For hva betyr vel fosterets stemme?

 

Det har ingen rettigheter. Jeg kan ikke tro at det skal være mulig å drepe et friskt foster, fordi man ikke ønsker tvillinger eller flerlinger. Jeg kan ikke forstå hvorfor man velger å gjøre dette heller. Det jeg kan forstå er at foreldre som ikke har mulighet til å få barn ønsker medisinsk hjelp. Det er helt fantastisk at det er mulig! At leger setter inn flere embryoer enn nødvendig for å øke sjansen - bør ikke være normal praksis da det øker sannsynligheten for at moren blir gravid med tvillinger eller flerlinger. Embryo er det tidligste stadiet til et foster - et befruktet egg. Mange velger da å abortere bort det fosteret en ikke ønsker. Dette er sykt, fordi det heller ikke øker sannsynligheten for at det kommer det gjenværende barnet til gode. Det øker faktisk sannsynligheten for for tidlig fødsel...  

 

Da abortloven ble vedtatt på 1970 tallet var ikke dette teknisk mulig. Sykehusene i Norge har ulik praksis på dette i dag, da loven vårs er uklar. Dette bør det gjøres noe med! Jeg har to søsken som er tvillinger. Jeg kunne aldri ha ofret den ene for den andre. Jeg er enig med Ole Didrik Saugstad, fosteret bør ha verdi og rettigheter - og dette må inn i loven. 

 

 

Kilde: Saugstad, Ole Didrik. 2006. Ikke-selektiv fosterreduksjon er malpraksis. 


hits